Rollag Stasjon

Numedal Stasjonsbryggeri 

Etabl. 2014

NSB er et mikrobryggeri som holder til på Rollag stasjon i Numedal. Stasjonen ble oppført i 1924 og aktiv stasjon frem

til nedleggelsen av Numedalsbanen i 1989.  Vi har kalt opp våre ølsorter etter stasjoner på den nedlagte jernbanelinja.

Kapasiteten er produksjon av 4000 liter øl før vi tapper på flasker

Logo NSB